WYOBRAŻAJĄ ZAMIESZKANIE W SPOŁECZEŃSTWIE GDZIE PAŃSTWO (STAN) ZAOPATRZYŁ (ZAOPATRZONY; POD WARUNKIEM ŻE; ZAPEWNIŁ; ZAPEWNIONY) WOLNA (BEZPŁATNY) ŻYWNOŚĆ ODZIEŻ (ODZIEŻOWY) I DAJĄ SCHRONIENIE DLA SWOJEGO LUDZIE (LUD; LUDOWY) DLATEGO ŻE TO CO TO BYŁ ODPOWIEDZIALNE ZA SWOICH OBYWATELI

WYOBRAŻAJĄ SPOŁECZEŃSTWO KTÓRE JEST RZĄDZONE PRZEZ PRAWO (REGUŁA; PRAWNY) KTÓRY ZAOPATRUJE ABSOLUTNĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ (SĘDZIA) I ZGADZA SIĘ Z NATURĄ ISTOT LUDZKICH NIE PRAWO (REGUŁA; PRAWNY) KTÓRY ZMIENIA OD DZIEŃ W DZIEŃ I KTÓRY ODPOWIADA ŻĄDANIOM DOBIERANEGO NIEWIELKIEJ ILOŚCI

WYOBRAŻAJĄ SPOŁECZEŃSTWO GDZIE SPOŁECZEŃSTWO GDZIE PAŃSTWO (STAN; PAŃSTWOWY; OŚWIADCZAĆ)  CAŁY  I KORUPCJA LUBIĆ (JAK; PODOBNY DO; PODOBNIE DO TEGO; UPODOBANIE DO) ALKOHOL PORNOGRAFIA (PORNOGRAFICZNY) *PROMISCUITY* LEK (NARKOTYK; WPROWADZA LEKARSTWO; NARKOTYZUJE) HAZARD PROSTYTUCJA ZNAJDUJĄCY SIĘ (KŁAMIĄCY) I TAK DALEJ PODCZAS GDY Z DRUGIEJ STRONY SPRZYJAJĄCY (SPRZYJANIE; AWANSUJĄCY; AWANSOWANIE) I ZACHĘCAJĄCY (ZACHĘCENIE; APROBATA) CAŁE KSZTAŁTY DOBREGO W RODZAJU OPIEKI STARYM POPIERANIU SŁABEGO I CIEMIĘŻYŁ (CIEMIĘŻONY) I MAJĄCY DO CZYNIENIA Z SPRAWAMI LUDZI (LUD) ZGODNIE Z PRAWDĄ

WYOBRAŻAJĄ SPOŁECZEŃSTWO KTÓRY NIE OGRANICZAŁ ILE WY ZDOBYWACIE ALE DROGA (ŚRODEK) WY ZDOBYWACIE WASZE BOGACTWO ZABRANIAJĄCY SPRZEDAŻY I PRODUKCJA (PRODUKOWAĆ) SZKODLIWYCH ISTOT W RODZAJU ALKOHOLU I TYTONIU JAK I NIEPRAWE BRANŻE W RODZAJU ZAINTERESOWANIA OSADZIŁ (OSADZONY; NA BAZIE) POŻYCZA (POŻYCZKI)

 WYOBRAŻAJĄ SPOŁECZEŃSTWO GDZIE JEDNOSTKI TYLKO BYŁY UKARANE PO TYM JAK TO BYŁ DOWIEDZIONY ONE POPEŁNILI (PRZEKAZAŁ) PRZESTĘPSTWO RACZEJ NIŻ  BEZ NIEZBITEGO ŚWIADECTWA

WYOBRAŻAJĄ ZAMIESZKANIE W TAKIM SPOŁECZEŃSTWIE I JAK SZCZĘŚLIWI WY BYLIBYŚCIE WIELU LUDŹMI (LUD) MOŻE ZNAJDOWAĆ TO TWARDY (TRUDNY; INTENSYWNIE) WIERZYĆ W SPOŁECZEŃSTWO KTÓRE ISTNIAŁ (ISTNIEJĄCY) LUBIĆ (JAK; PODOBNY DO; PODOBNIE DO TEGO; UPODOBANIE DO) JED WYMIENIANY WYŻEJ ALE RZECZYWISTOŚĆ JEST CO (ŻEBY; KTÓRY) TO ZROBIŁ ISTNIEJĄ I CO TO BYŁO MUZUŁMAŃSKIM SPOŁECZEŃSTWEM NIE TYLKO TO ISTNIEJĄ DLA NAD 1300 LATAMI ALE TO  UBÓSTWO I NIGDY JEDEN RAZ (JEŻELI) ZWRACANY DO POJEDYNCZA RECESJA JEDNAK JED SŁUSZNIE TYLKO MOŻE DOCENIAĆ MUZUŁMAŃSKIE PAŃSTWO (STAN) JEŻELI WY MOŻECIE PORYWAĆ KORZEŃ SWOICH OWOCÓW KTÓRY ISTOTNIE JEST SWOJE DOWODZENIE  "TAM JEST NIKT SŁUSZNIE ZASŁUGUJĄCY NA UWAGĘ UWIELBIENIA *OBEDIENCE* ALBO NASTĘPUJĄCY (WYNIKAJĄCY; STRONNICY) OPRÓCZ *ALLAH*(BÓG ) I CO (ŻEBY; KTÓRY) *MUHAMMAD*(POKÓJ (POKOJOWY) JEST NA NIM ) JEST KOŃCOWY *MASSENGER* JED MUSI UŚWIADAMIAĆ SOBIE (REALIZOWAĆ) CO SPOŁECZEŃSTWO RZĄDZI (REGUŁY) I RZĄDZENIE SĄ WYPROWADZANE OD IDEAŁÓW KTÓRE SĄ W I XCNY PRZEZ I IDEAŁY ISLAMU SĄ  DO JEDZIĆ PRAWDZIWEGO BOGA JEDYNY WYJAŚNIAĆ WIĘKSZA ILOŚĆ (BARDZIEJ; WIĘCEJ) O ISLAMIE WOŁAJĄ (DZWONIĆ DO) LICZBĘ (ILOŚĆ) PONIŻEJ ALBO MÓWIĄ OSOBIE KTO (KTÓRY) WRĘCZAŁ WAM CI (TO) *LEAFLET*

 
 
Important: due to severe weather conditions today's rally against gambling has been postponed. We apologise for any inconvenience caused.

As the British government continues in its implementation of oppressive man-made laws it is clear that there will be repercussions for such blatant aggression against the commands of Allah (God). In fact, when one looks to the nations of the past who similarly transgressed the limits set by Allah (God) you will see how, ultimately, it led to their destruction.

The severe storms currently bombarding Britain should serve as a lesson that the government, and those who follow them, should cease immediately from their immoral and backward behaviour. This includes atheism, polytheism, gambling, pornography, abortion, consumption of alcohol etc.

We ask the people of Britain to reflect on the end of the people of Lot, Noah and Hud, and know that it is never too late to change.

Despite the postponement of today’s rally against gambling we would like to remind the entire nation that the shariah legal notices prohibiting the horrendous legalisation of gambling, alcohol, fornication etc. still stand, and that inshaa’allah (God willing) will signal the beginning of a radical change in Britain towards the shariah.

We urge all Muslims in the United Kingdom to hold firmly on to the Quran and Sunnah, and to never compromise their beliefs. Alhamdulillah (all praise be to Allah), some estimates suggest that there are over 5 million Muslims in the country, which is nearly 10% of the country’s entire population. And although strength lies solely with Allah (God), and not numbers we still have a unique opportunity to fast track Britain’s path to Islamic law.

Please keep updated with our website for future rallies and events in the coming weeks.

 May Allah give victory to Islam and Muslims.

 
 
In recent years we have seen the scourge of betting shops and casinos hit many high streets in the UK. They are particularly prevalent in the less affluent areas of our society; they seem to prey on the poor. 

It is estimated that 1% of the British population have a serious problem with gambling, that equates to 350,000, this in most cases means they are gambling beyond their means often getting into serious debt, borrowing from relatives, using credit cards and in extreme cases stealing. 

So for every person with a gambling problem it is estimated that they affect 15 people around them. Every year, over 7 billion pounds is spent on gambling, this is money that is for nothing. It simply makes shareholders and executives richer, it is the rich feeding from the misery of the poor, it is nothing more than exploitation.

For many people seriously affected by gambling it destroys their lives, their habit spirals out of control, affecting their families and friends until in many cases the gambler is left alone with nothing but his gambling habit for company.

Over recent years the licencing of gambling (i.e. gambling shops, casinos etc.) has been relaxed, creating what is now a multi billion pound industry. It seems, as usual, that the government are looking out for their chums in this new “gambling industry”. The government, who in any society, surely should have a duty of care towards its citizens, are instead justifying, encouraging, motivating and licensing the gambling industry.

In Islam gambling is Haraam, it is forbidden, it is clear with no ambiguity, Allah(swt) says in the Quraan,

“O you who believe! Intoxicants (all kinds of alcoholic drinks), gambling, Al-Ansâb , and Al-Azlâm (arrows for seeking luck or decision) are an abomination of Shaitân's (Satan) handiwork. So avoid (strictly all) that (abomination) in order that you may be successful.” [ Explanation of Quraan Surah Al-Ma'idah' 5:90]

In Islam where politics means to look after the affairs of the people there will be no betting shops. Under the Shariah shops exist to sell goods, and to make honest transactions and create wealth to benefit the society. They should never exist to exploit and suck the wealth of the poor.

In a society where it is man who legislates law there will always be exploitation and suffering, those law makers are just men, they are prone to error and corruption as we have seen with successive governments time and time again. They make laws to suit themselves and their buddies in the various industries and in the banks. 

As for those less fortunate who suffer along the way, they are the collateral damage the war casualties of years and years of the mistaken belief that man could take the role of God and legislate law.

IF YOU WANT TO MAKE A DIFFERENCE PLEASE JOIN OUR ANTI-GAMBLING RALLY ON 4TH JANUARY 2014 IN EDGWARE ROAD @2PM.